FUSIE  ~ SJAMANISTISCHE CEREMONIE MET PAARDEN ~

Helaas hebben Eva en ik voor nu besloten om Fusie tijdelijk on hold te zetten, want daar waar deze dagen eerst voluit stroomden met diverse aanmeldingen, lijkt het erop dat voor nu de flow eruit is. Mondjesmaat en de minimale bezetting van 4 deelnemers (voor alle windrichtingen) wordt niet behaald. Omdat wij 'het veld' altijd volgen en luisteren hebben we ervoor gekozen om Fusie wel te blijven aanbieden maar pas een daadwerkelijke datum te prikken als er voldoende aanmeldingen zijn. Dus we kunnen je op de lijst zetten en dan nemen we contact op wanneer, hoe en wat.

In het Sjamanisme gaan we ervanuit dat alles een ziel heeft, alles is er en alles doet mee. Alles is verbonden met elkaar en maakt onderdeel uit van het grote geheel. Verbondenheid met voorouders, spirits, de elementen en windrichtingen, zon en maan, mannelijk en vrouwelijk principe, de natuur en het grote geheel maken “het grote veld”. Ook in dit veld reageren paarden op een disbalans en maken ze hun beweging om dat wat energetisch is gestold weer vrij te maken. In een sjamanistisch veld kan er heling plaatsvinden op een collectief niveau maar krijgt ook eenieder precies dat wat er nodig is in het moment, zonder dat de persoon centraal hoeft te staan met een specifieke vraag.

FUSIE gaat over afsplitsing en samensmelting in jezelf. Wanneer we werken met de paarden in het sjamanistisch veld kan er beweging ontstaan in de twee kanten, de tegengestelde principes, die in jou aanwezig zijn. De tegengestelde principes die zich in jouw leven op dit moment laten zien staan deze dag centraal. Het kan bijvoorbeeld gaan over licht & donker, mannelijk & vrouwelijk, geven & nemen. Ze lijken elkaar af te wijzen maar ze vragen juist om verbinding.

De paarden, de windrichtingen en de elementen vuur, aarde, water, lucht en ether zijn altijd de leidraad. Zij vormen samen de oeroude wijsheid vanuit het sjamanisme. Voor mij betekent dit leven vanuit de natuur en vanuit jouw natuur. Jij bent natuur. Deze dag is een reis om je pure zelf weer te ontmoeten.

FUSIE wordt gegeven in samenwerking met Eva van Haasteren. Mijn collega en dierbare vriendin Eva en ik hebben zelf én samen ook een FUSIE doorleeft. Dit is wie wij zijn met elkaar maar ook individueel op eigen aardse benen. Wij voelen ons met elkaar verbonden vanuit een oeroude energetische lijn en worden geroepen om met elkaar FUSIE gestalte te geven.  We werken dan ook zielsgraag met de paarden in het sjamanistisch veld. Met FUSIE nodigen wij jou uit om met ons en de paarden de verbinding met de natuur aan te gaan en jouw bezielde menszijn te vinden, te herkennen en te eren.

We bieden je een volledig verzorgde liefdevolle dag, waarin jij samen met ons en de paarden een veilige bedding vindt om te ontvangen wat er voor jou in dit moment nodig is!