Systeem & Paard

Systemische (familie-) opstellingen met co-coaches Alejandro, Nien & Bou. 

Data 2024: 

donderdag 11 januari, vrijdag 16 februari, woensdag 13 maart, vrijdag 12 april

****************************

Bij een (familie-)opstelling worden er naar aanleiding van een door jou ingebrachte vraag representanten opgesteld die iets of iemand representeren vanuit jouw systeem en jouw plek ten opzichte hiervan. Samen met de paarden krijg je inzicht in wat je kan, mag en wil voelen. Er ontvouwt zich een palet waarin de paarden een ordening aanbrengen.

Systemisch werk gaat uit van drie basisprincipes. Systemen functioneren op deze drie basisprincipes, namelijk: Binding (iedereen heeft recht op een plek), Ordening (plekken hebben een rangorde ten opzichte van elkaar) en Geven en Nemen (deze dienen in balans te zijn).

Wij mensen leven ook in een systeem, de meest belangrijke is je gezin of familie - je systeem van herkomst. We hebben allemaal een vader en een moeder, wel of niet in beeld, wel of niet in leven. Ze zijn er en hebben een plek als jouw ouders. Je ouders hebben ook weer ouders en die ook weer en ga zo maar door. Waarschijnlijk zijn er ook nog broers en zussen. Je kunt je voorstellen dat er in de lange lijn van familie ergens een keer iets misloopt. Dat er in de binding, ordening of geven en nemen een disbalans ontstaat en er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Er wordt bijvoorbeeld -energetisch- iets door iemand gedragen wat niet van die persoon is of je leidt niet jouw eigen leven en potentie omdat je niet je eigen plek kan (of wil) innemen. In een opstelling wordt helder waar het 'schuurt' en heel simpel gezegd zorgen we tijdens een opstelling er eigenlijk voor dat de balans in de drie basisprincipes wordt hersteld, waardoor er ontspanning in het systeem en dus ook bij jou kan komen.

Bij paarden is de kudde het systeem. Welzijn en veiligheid hebben voorrang op het individu. De drie basisprincipes zijn zeer belangrijk voor evenwicht van het systeem: een balans tussen geven en nemen, de natuurlijke ordening en er wordt niks uitgesloten (iedereen hoort erbij). Paarden voelen disbalans van nature aan en zullen deze vanuit hun natuurlijk kuddegedrag willen opheffen. Bij systemisch coachen met paarden wordt hier gebruik van gemaakt. Een paard wat gezond en in balans is, is altijd in verbinding en afgestemd op het geheel, is oordeel loos en kan vrij bewegen op energetisch niveau. Dat maakt de inzet van paarden zo bijzonder en van grote waarde bij het toepassen van interventies om de disbalans op te heffen.