Systeem & Paard

Systemische (familie-) opstellingen met co-coaches Alejandro, Nien & Bou. 

Data 2024: 

woensdag 29 mei, vrijdag 12 juli, woensdag 14 augustus

****************************

Systemisch werk gaat uit van drie basisprincipes. Systemen functioneren op deze drie basisprincipes, namelijk: Binding (iedereen heeft recht op een plek), Ordening (plekken hebben een rangorde ten opzichte van elkaar) en Geven en Nemen (deze dienen in balans te zijn).

Een opstelling met paarden is een vorm van systemisch werk, waarbij de paarden worden ingezet als middel om de dynamiek en onderliggende patronen binnen een systeem (zoals een familie, team of organisatie) zichtbaar te maken. In een opstelling met paarden wordt de vraaginbrenger gevraagd om een vraag of thema in te brengen waar hij of zij meer inzicht in wil krijgen.  Er ontvouwt zich een palet waarin de paarden een ordening aanbrengen.

Een representant is iemand die in de opstelling de rol aanneemt van een persoon of element binnen het systeem van de vraaginbrenger. De representanten worden door de begeleider van de opstelling op intuïtieve wijze opgesteld, zodat de onderlinge relaties en dynamieken binnen het systeem zichtbaar worden. De representanten hoeven niet per se iets te weten over de achtergrond van de vraaginbrenger, maar worden puur ingezet als instrument om de energie en informatie in het systeem voelbaar te maken.

Het verschil tussen een representant en een vraaginbrenger is dat de vraaginbrenger de persoon is die de vraag of het thema inbrengt waar de opstelling over gaat. De vraaginbrenger staat centraal en krijgt inzicht in de dynamieken en patronen binnen zijn of haar systeem door middel van de opstelling. De representanten zijn als het ware 'instrumenten' in de opstelling om de energie en informatie van het systeem zichtbaar te maken. 

Vraag inbrenger:

Bij een (familie-)opstelling worden er naar aanleiding van een door jou ingebrachte vraag representanten opgesteld die iets of iemand representeren vanuit jouw systeem en jouw plek ten opzichte hiervan. Samen met de paarden krijg je inzicht in wat je kan, mag en wil voelen.

Representant:

Als representant in een opstelling staan is elke keer een verrassing. Het is verrassend welke emoties er spelen en welke bewegingen er van jou als representant worden gevraagd. Deze zijn soms zo anders dan je eigen bekende reacties, dat het volgen van de beweging jouzelf ook iets brengt. Daarnaast is het mooi om te zien hoe je als representant van plaats kunt veranderen en wat voor impact dit heeft op het systeem. De reactie van de inbrenger op de actie/plek van de representant is soms één van (h)erkenning voor zowel de inbrenger als de representant. Representant zijn is een mooi cadeau om te (blijven) leren over systeemdynamieken.

 

Wij mensen leven ook in een systeem, de meest belangrijke is je gezin of familie - je systeem van herkomst. We hebben allemaal een vader en een moeder, wel of niet in beeld, wel of niet in leven. Ze zijn er en hebben een plek als jouw ouders. Je ouders hebben ook weer ouders en die ook weer en ga zo maar door. Waarschijnlijk zijn er ook nog broers en zussen. Je kunt je voorstellen dat er in de lange lijn van familie ergens een keer iets misloopt. Dat er in de binding, ordening of geven en nemen een disbalans ontstaat en er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Er wordt bijvoorbeeld -energetisch- iets door iemand gedragen wat niet van die persoon is of je leidt niet jouw eigen leven en potentie omdat je niet je eigen plek kan (of wil) innemen. In een opstelling wordt helder waar het 'schuurt' en heel simpel gezegd zorgen we tijdens een opstelling er eigenlijk voor dat de balans in de drie basisprincipes wordt hersteld, waardoor er ontspanning in het systeem en dus ook bij jou kan komen.

Bij paarden is de kudde het systeem. Welzijn en veiligheid hebben voorrang op het individu. De drie basisprincipes zijn zeer belangrijk voor evenwicht van het systeem: een balans tussen geven en nemen, de natuurlijke ordening en er wordt niks uitgesloten (iedereen hoort erbij). Paarden voelen disbalans van nature aan en zullen deze vanuit hun natuurlijk kuddegedrag willen opheffen. Bij systemisch coachen met paarden wordt hier gebruik van gemaakt. Een paard wat gezond en in balans is, is altijd in verbinding en afgestemd op het geheel, is oordeel loos en kan vrij bewegen op energetisch niveau. Dat maakt de inzet van paarden zo bijzonder en van grote waarde bij het toepassen van interventies om de disbalans op te heffen.