"LEUNEN"

Verbinding in Verbondenheid

Ancestral Alignment

In verschillende spirituele tradities wordt geloofd dat energetische patronen en trauma's van voorouders doorgegeven kunnen worden aan latere generaties. Dit fenomeen wordt ook wel trans-generationeel trauma genoemd. 

Wanneer we kijken naar 7 generaties voorouders, gaan we ervanuit dat de invloed van onze voorouders tot 7 generaties terug merkbaar kan zijn in ons leven. Dit kunnen onderdrukte emoties, onverwerkte trauma's of ingesleten gedragspatronen zijn die doorwerken in onze huidige situatie. Je hoeft je voorouders niet perse in deze fysieke en zichtbare wereld te kennen of gekend te hebben. Er is zoveel wat we niet weten en dat niet weten geeft ruimte als we durven te vertrouwen. Energie is een wonderbaarlijk iets, ze vergaat niet, ook de energie van onze voorouders niet...

Voorouders zijn er altijd, je bent wat dat betreft echt nooit alleen, en altijd verbonden. Of je dit nu wilt, of niet. En jij draagt (deels) wat zij hebben gedragen nog in jouw Veld met je mee. Ook daar geldt: of je dat nou wilt, of niet...

In "LEUNEN" maken we bewust contact met onze voorouders, door het opstellen in lijn  van de generaties vrouwen- of mannen voor ons en erkennen we hun energieën.

Vanuit dit liefdevolle leunen wordt er heling gebracht in de familiegeschiedenis en kun je jezelf bevrijden van belemmerende patronen.

 

 

I will not rescue you

For you are not powerless

I will not fix you

For you are not broken

I will not heal you

For I see you in your wholeness

I will walk with you through the Darkness

As you remember 

your Light

a Medicine Woman's Prayer